Bijkomende kosten

Over het algemeen worden woningen in Spanje aangeboden op basis van kosten koper. Daarbij dient u te rekenen met de volgende percentages en bedragen;

Kosten bij aankoop:

Bij nieuwbouw wordt 10% BTW berekend, koopt U van een projectontwikkelaar, komt daar nog 1,5% stempelrecht bovenop. Bij bestaande bouw wordt momenteel een percentage van 10% overdrachtsbelasting berekend, over de officiële waarde, die bij de notaris wordt gepasseerd.
Nadat de koopakte is ondertekend bij de notaris, dient deze te worden ingeschreven in het Eigendom Register. Dan pas is de kooptransactie volledig. Voor deze twee posten moet U op ongeveer 1,5% van de koopsom rekenen. De notaris vraagt voor deze uitgaven een voorschot, wat bij de afgifte van het ingeschreven onroerend goed wordt verrekend met de werkelijke kosten.

Jaarlijkse belastingen:

Onroerend goed belasting:

Net als in Nederland wordt U geacht de plaatselijke, onroerend goed belasting, jaarlijks te betalen. Het percentage wordt per gemeente vastgesteld. Aan de Costa Brava alsmede Barcelona wordt ongeveer 0,2-0,4% berekend over de kadastrale waarde van de woning. Die waarde(kadaster) is feitelijk achtergebleven bij de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en ligt vooralsnog vér beneden de feitelijke waarde. Bij een woning van 300.000 euro’s dient u echter op een stelpost van zo´n 1.250 euro’s per jaar te rekenen.

Vereniging van huiseigenaren:

Als U een huis koopt binnen een urbanisatie of complex met gemeenschappelijke voorzieningen, wordt u automatisch lid van de vereniging van huiseigenaren. Jaarlijks wordt het bedrag vastgesteld wat een ieder dient te voldoen, volgens het eigendomsaandeel van het perceel of grootte van het appartement. Hierbij zijn vaak zaken inbegrepen als ophalen van het straatvuil, onderhoud van de gezamelijke “groenzones”, verzekering, eventueel onderhoud van zwembad, lift, wettelijke aansprakelijkheid, administratiekosten etc.

 

Inkomensbelasting:

Vergelijkbaar met het vroegere huurwaardeforfait uit Nederland, wordt U geacht in Spanje een inkomen/huurgenot te hebben over de onroerende zaken in Spanje. Er wordt een belasting van 25% over 2% van de kadastrale waarde berekend en er zijn feitelijk geen aftrekposten. Indien de woning werkelijk wordt verhuurd is de belasting 25% van de te ontvangen huur. U dient jaarlijks aangifte te doen in Spanje: De in Spanje betaalde belasting kunt u verrekenen/meenemen met uw aangifte in Nederland.

Vermogensbelasting:

Deze kent sinds 1 januari 2008 een vrijstelling tot 600.000 euro’s. U dient echter wel een aangifte te doen, tegen het zogenaamde 0% tarief.

Noodzakelijke documenten:

Paspoort /NIE:

Met uw paspoort kan een NIE nummer(fiscaal nummer voor niet residenten) worden aangevraagd. Indien u samen een huis koopt, dienen beiden zo´n nummer aan te vragen. Daarnaast dient u te worden opgegeven/geactiveerd bij de Spaanse belastingdienst. Wij kunnen dat uiteraard voor u verzorgen, zodat e.e.a. is geregeld, voordat de notariële koopakte plaatsvindt. De kosten hiervoor zijn +/- 155 euro’s per persoon. Zonder deze documentatie kan de koopakte niet worden ingeschreven in het eigendom register.